Home Noutati Angajator si angajat: Ce risca fiecare, daca nu se incheie un contract...

Angajator si angajat: Ce risca fiecare, daca nu se incheie un contract individual de munca

884
0
SHARE
angajator si angajat: ce risca fiecare, daca nu se incheie un contract individual de munca
angajator

Angajator si angajat

Incheierea contractului individual de munca este obligatorie, conform prevederilor art.16 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, care stabileste urmatoarele:

Art. 16- Legea nr.53/2003-Codul muncii
(1) Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului. Forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a contractului.
(2) Anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca se inregistreaza in registrul general de evidenta asalariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca.
(3) Angajatorul este obligat ca, anterior inceperii activitatii, sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individualde munca.
(4) Munca prestata in temeiul unui contract individual de munca constituie vechime in munca.

Angajator si angajat

Neincheierea unui contract individual de munca si nerespectarea prevederilor legale ce impun incheierea unui contract individual de munca prezinta riscuri atat pentru persoana care presteaza munca cat si pentru beneficiarul acesteia.

Avand in vedere prevederile legale in vigoare,consideram ca dobandirea calitatii de angajator si de angajat presupune in mod obligatoriu incheierea unui contract individual de munca.

Angajator si angajat

In acest sens sunt relevante prevederile art.10 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii care stabileste:

Art. 10. – Legea nr.53/2003 – Codul muncii

Contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu.

Angajator si angajat

Munca prestata de o persoana in absenta unui contract individual de munca mai este cunoscuta si drept munca la negru,munca prestata fara indeplinirea conditiilor impuse de lege sau munca fara forme legale.

Angajator si angajat

Angajator si angajat

Riscurile beneficiarului muncii

Primirea la munca a pana la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca se sanctioneaza cuamenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata conform prevederilor art.260, alin.1, lit.e din Codul muncii.

Angajator si angajat

Primirea la munca a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetatenia acestora, fara incheierea unui contract individual de munca, constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la unu la 2 ani sau cu amenda penala.

Angajator si angajat

Riscurile prestatorului muncii

Prestarea muncii de catre o persoana fara incheierea unui contract individual de munca se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei conform prevederilor art.260, alin.1, lit. f Codul muncii.

Angajator si angajat

De regula, activitatea prestatarea muncii in absenta unui contract individual de munca presupune si neplata contributiilor la sanatate, pensii si somaj, ceea ce duce implicit la lipsa calitatii de asigurat a acestor persoane in sistemele mentionate anterior. In consecinta, acestea nu vor beneficia de asigurarea de sanatate si la drepturile ce decurg din asigurare, nu vor beneficia de pensie pentru limita de varsta nerealizand in aceasta perioada de stagiu de cotizare, nu vor beneficia de indemnizatie de somaj.

Angajator si angajat

Totodata persoanele in cauza nu vor beneficia de prevederile O.U.G. nr.158/2005 si in consecinta nu vor putea primi o indemnizatie pentru concedii medicale.

Angajator si angajat

Unul dintre concediile medicale mentionate de O.U.G. nr.158/2005 este cel de sarcina si lauzie ceea ce insemna ca femeile gravide, ce presteaza munca fara contract de munca, nu vor beneficia nici de indemnizatia aferenta acestui tip de concediu medical. Nici prevederile O.U.G. nr.96/2003 referitoare la protectia maternitatii nu li se vor aplica deoarece nu au calitatea de salariate. Angajator si angajat

Persoanele care presteaza munca fara forme legale nu beneficiaza de drepturile prevazute de Codul muncii, drepturi dintre care mentionam: dreptul la concediul de odihna, dreptul la indemnizatie pentru delegare sau detasare, dreptul la preaviz in caz de concediere, etc.

Angajator si angajat

Nu vor beneficia de concediu pentru cresterea si ingrijirea copilului si de indemnizatia care se acorda in timpul perioadei si nici de stimulent de reinsertie.

Angajator si angajat

Dreptul la creditare bancara este limitat de faptul ca nu pot demonstra veniturile realizate cu documente oficiale primite de la beneficiarul muncii.

Angajator si angajat