Home Asistență juridică malpraxis medical 2021

Asistență juridică malpraxis medical 2021

Asistență juridică malpraxis medical 2021

Asigurăm, atât pacienților cât și personalului medical, asistență juridică malpraxis medical.

Asistență juridică malpraxis medicalMalpraxisul medical este definit ca fiind eroarea profesională săvârşită în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic. Această eroare trebuie să fie generatoare de prejudicii asupra pacientului, antrenând răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice. Acești termenii au fost reglementați prin Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniu sănătății.

Pentru a putea fi definit ca malpraxis, trebuie îndeplinite simultan mai multe condiții:

  • fapta trebuie să aibă la bază eroarea, neglijența sau imprudența
  • trebuie să existe un prejudiciu demonstrabil ca existență și măsurabil ca gravitate a implicațiilor
  • trebuie să fie probată legătura clară între faptă și gravitatea consecințelor ei asupra pacientului

Necesitate asistență juridică malpraxis medical

Situațiile în care  se face apel la termenul malpraxis medical sunt întotdeauna neplăcute și uneori chiar tragice. Toate părțile implicate sunt afectate emoțional, de multe ori într-un grad considerabil, afectare care poate influența opinia și angaja conflicte de natură juridică. În aceste împrejurări, este evident că cel mai bun raționament și argumentația corectă pro sau contra etichetei de malpraxis pot fi emise doar de un cunoscător foarte bun al legislației, care manifestă o implicare emoțională directă minimă.

servicii avocatură malpraxis medical

Alinierea legislației din România la standardele și cerințele justiției din Uniunea Europeană este, fără îndoială, un lucru pozitiv. Din păcate însă, nu întotdeauna aduce clarificări dincolo de orice fel de interpretare. În plus, nici măcar nu putem vorbi despre o interpretare în afara cunoașterii legii, în litera și spiritul ei. De asemenea, documentarea temeinică a cazurilor anterioare face indispensabilă, din punct de vedere al posibilelor precedente în pronunțare, consultarea unor specialiști în asistență juridică malpraxis medical.

Factori implicați

În cazul în care pacientul alege să reclame un presupus caz de malpraxis medical, există o ordine pe care această sesizare trebuie să o respecte. Spunem “presupus”, deoarece fapta devine caz de malpraxis doar după o analiză făcută o comisie alcătuită din medici. Se vor implica, în ordine:

  1. Comisia de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis din cadrul Direcției de Sănătate Publică;
  2. Administraţia unității sanitare, pentru o răspundere în baza Codului Muncii;
  3. Colegiul Medicilor, pentru o răspundere disciplinară;
  4. Parchetele, pentru răspundere penală, în baza Codului Penal;
  5. Instanța de judecată, pentru răspundere civilă, în baza Codului Civil.

avocat bucuresti sector 1

Având în vedere că acest parcurs al cazului poate duce la implicarea parchetelor, datorită răspunderii penale, este neapărat necesar să vă adresați unui avocat foarte bun pentru asistență juridică malpraxis medical.

Este posibil ca acuzația de malpraxis să fie întemeiată. Este de asemenea posibil să se probeze nevinovăția cadrelor medicale prin prezența unei erori invincibile, demonstrându-se că orice alt cadru medical ar fi apelat la aceleași proceduri în cazuri similare.

Oferta noastră de asistență juridică malpraxis medical

Ținând cont de toate cele explicate până acum și având în vedere că există și niște termene de prescriere a unor asemenea cazuri, vă invităm să ne consultați fără ezitare și din timp pentru asistență juridică malpraxis medical.