Home Uncategorized IMM legate sau partenere – te încadrezi?

IMM legate sau partenere – te încadrezi?

2479
0
SHARE
imm legate sau partenere – te încadrezi?
statul mai aproape de imm uri 8

Încadrarea în categoria de IMM legate sau partenere este importantă pentru afacerea ta, mai ales dacă ai în plan înființarea unei noi firme, participarea la un program precum Start-up Nation sau ofertarea în cadrul unor licitații publice sau private.

Clasificarea IMM în funcție de relația dintre ele se face în IMM autonome și IMM legate sau partenere. Încadrarea în categoria corectă poate avea influență decisivă asupra relațiilor de afaceri în care te poți implica.

Ce sunt IMM autonome și cu ce diferă de IMM legate sau partenere?

Întreprinderea ta este IMM autonomă și nu este IMM legate sau partenere dacă deține mai puțin de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot în altă întreprindere. De asemenea, compania ta rămâne autonomă și nu devine IMM legate sau partenere dacă o altă întreprindere mică sau mijlocie deține mai puțin de 25% din întreprinderea ta.

Există și excepții reglementate expres și limitativ de lege în care depășirea plafonului de 25% nu conduce la încadrarea în IMM legate sau partenere (universități sau centre de cercetare non-profit, investitori instituționalizați, autorități locale autonome, business angels etc.)

Ce sunt IMM legate sau partenere?

Întreprinderea parteneră apare în situația în care se realizează parteneriate financiare majore cu alte întreprinderi, fără ca una dintre ele să dețină un control direct sau indirect asupra celeilalte.

În cazul unei întreprinderi parteneră capitalul social și/sau drepturile de vot deținute de cealaltă firmă sunt egale sau mai mari de 25% și/sau firma deține mai mult de 25% din capitalul social sau drepturile de vot ale firmei tale, însă fără a se depăși un prag de 50%.

Întreprinderea legată se caracterizează prin situația economică a întreprinderilor care formează grupuri, exercită un control direct sau indirect al majorității drepturilor de vot sau au o influență considerabilă/dominantă asupra unei alte întreprinderi.

Mai multe întreprinderi sunt legate dacă:

  • o întreprindere deține majoritatea acțiunilor sau drepturilor de vot la o altă întreprindere;
  • o întreprindere are dreptul de anumi sau deminte majoritatea persoanelor din consiliul de administrație, conducerea sau organismele de supraveghere ale altei întreprinderi;
  • contractul încheiat între întreprinderi sau o clauză cuprinsă în actul constitutiv sau statut permite unei întreprinderi să exercite o influență dominantă asupra celeilalte;
  • o întreprindere are posibilitatea prin acord de a controla acțiunile sau majoritatea drepturilor de vot din cealaltă întreprindere.

În ceea ce privește încadrarea unei întreprinderi în IMM legate sau partenere, Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, extinde sfera de aplicare a clasificării în IMM legate sau partenere inclusiv în situația în care legătura este existentă prin intermediul unor persoane fizice comune.

De aceea, întreprinderile între care există oricare dintre raporturi prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice sunt, de asemenea, legate, cu condiția să își desfășoare activitatea sau o parte din activitate în aceeași piață sau în piețe adiacente.

Dacă vrei să înființezi o firmă și nu știi în ce categorie te încadrezi sau cum te poate afecta și la ce riscuri te expui în funcție de tipul activității pe care îl desfășori, îți spunem noi dacă firmele tale pot fi considerate IMM legate sau partenere.