Home Uncategorized Infiintare punct de lucru – rapid și ieftin

Infiintare punct de lucru – rapid și ieftin

799
0
SHARE
infiintare punct de lucru – rapid și ieftin
procedura deschiderii unui punct de lucru

Pentru extinderea afacerii prin infiintare punct de lucru în altă localitate sau în alt spațiu decât cel în care societatea respectivă a stabilit sediul social, legislația impune respectarea anumitor condiții precum și parcurgerea unor pași expres reglementați.

Infiintare punct de lucru este o procedură ce se desfășoară în fața ONRC. Infiintare punct de lucru reprezintă o operațiune care poate fi efectuată numai de către o firmă înființată anterior sau, după caz, concomitent.

În ceea ce privește documentele necesare pentru înregistrarea mențiunilor privind infiintare punct de lucru (sedii secundare care nu au statut de sucursale), acestea sunt enumerate de art. 43 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Acte necesare infiintare punct de lucru

  1. Cerere de înregistrare a mențiunilor privind infiintare punct de lucru, în original (disponibilă online)
  2. Declarație-tip pe propria răspundere, semnată de asociații sau administratorii societății care dorește infiintare punct de lucru din care să rezulte că firma nu desfășoară la sediul secundar activitățile declarate o perioadă de maximum 3 ani, respectiv că firma îndeplinește condițiile de funcționare din punct de vedere sanitar, sanitar-veterinar, al protecției mediului, al protecției muncii pentru activitățile anumerate în declarația-tip.
  3. Hotărârea adunării generale a asociaților sau, după caz, decizia asociatului unic al societății care dorește infiintare punct de lucru, în original
  4. Dovezile privind sediile secundare, în copie simplă
  5. Dovada privind plata tarifului legal pentru infiintare punct de lucru

Compentența pentru analiza și soluționarea cererii de infiintare punct de lucru revine directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal care poate cere și alte documente decât cele obligatorii enumerate anterior, dacă apreciază necesar pentru dovedirea îndeplinirii condițiilor legale de infiintare punct de lucru.

Cererea de înregistrare a mențiunilor privind infiintare punct de lucru poate fi depusă, împreună cu înscrisurile doveditoare anexate, și în format electronic, în acest caz fiind obligatorie incorporarea semnăturii electronice extinse.

În cazul în care firma este reprezentată de un avocat în cadrul procedurii de infiintare punct de lucru, avocatul va putea să efectueze orice acte necesare pentru infiintare punct de lucru, în baza imputernicirii avocațiale încheiate de avocat în temeiul contractului de asistență juridică, fără a fi nevoie de un mandat special autentificat la notar.

Pentru eficiență, rapiditate și siguranță, apelează la un avocat specializat în infiintare punct de lucru.