Home Infiintari firme

Infiintari firme

Infiintari firme

Infiintarea unei societati comerciale reprezinta primul pas in dezvoltarea unei afaceri.

Infiintari firme

In acest site ne propunem sa facem putina lumina in privinta asistentei legale si paralegale pentru societati comerciale, dar si pentru alte tipuri de entitati, ce desfasoara activitati economice, incepand cu demersurile de constituire, continuand cu eventualele modificari de structura, ori organizare si ajungand la demersurile privind obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare pentru functionarea legala a firmei tale.

Infiintari firme

La activitatea Biroului nostru de avocatura se adauga si consultanta juridica si reprezentareaacordata clientilor in vederea infiintarii in Romania a societatilor comerciale, a Asociatiilor,Fundatiilor si O.N.G-urilor :

 • Infiintare S.R.L.
 • Infiintare S.A.
 • Infiintare P.F.A.
 • Infiintare I.I.
 • Infiintare I.F
 • Infiintare Asociatie
 • Infiintare Fundatie
 • Infiintare O.N.G.

Infiintari firme

Serviciile noastre includ: reprezentare in fata institutiilor si autoritatilor competente in vedereainregistrarii infiintarii de societati comerciale, redactare acte constitutive, hotarari/decizii aleorganelor statutare ale societatii, precum si orice alte documente necesare activitatii curente aleunei societatii.

Infiintari firme

Insa, o atentie deosebita o acordam si modificarilor intervenite in viata unei societati, peparcursul existentei sale, inclusiv atunci cand acestea vizeaza schimbari majore ale structurii siactivitatii unei societati:

 • Infiintare/desfiintare puncte de lucru
 • Cesiune parti sociale
 • Schimbare obiect de activitate
 • Schimbare sediu social
 • Schimbare denumire firma
 • Revocare/numire administrator
 • Majorare/reducere capital social
 • Modificari acte firma

Serviciile noastre includ: reprezentare in fata institutiilor si autoritatilor competente in vedereainregistrarii mentiunilor de modificare ale satutului unei societati comerciale, precum si consultantajuridica privind activitatea curenta a unei societati.

Infiintari firme

Acordam asistenta de specialitate si reprezentare clientilor nostri, in proceduri privind suspendarea temporara a activitatii, divizarea si/sau fuziunea societatilor comerciale:

 • Suspendarea temporara a activitatii
 • Dizolvare firma
 • Fuziune firmma
 • Divizare firma

Serviciile noastre includ: redactare proiecte de divizare si/sau fuziune si orice alte documenteprivind restructurarea unei societati.

Va raspundem cu promptitudine la cererile dumneavoastra, si va vom ajuta in proiectele pe care le ve-ti infiinta! Multumim!

Infiintari firme