Home Servicii juridice

Servicii juridice

Servicii juridice

Observăm că legea utilizează o definiţie negativă, în sensul că toate operaţiunile economice care nu sunt livrări de bunuri, sunt prestări de servicii: serviciile efective indiferent de natură: transport, reparaţii, cosmetică etc., închirierile de bunuri (mobile) şi contracte de leasing, angajamentul de neconcurenţă. Constituie prestări de servicii consultanţa acordată de ingineri, avocaţi, contabili, nu şi mediatori ori judecători’2′. Servicii juridice Nu constituie prestări: serviciile realizate în scop de reclamă, garanţia tehnică. Curtea a apreciat că angajamentul unui fermier de a întrerupe producţia de lapte, nu constituie o prestare de servicii; plasamentele de fonduri de investiţii nu constituie prestare de servicii.

Servicii juridice

Referitor la criteriile de delimitare, ne raportăm din nou la jurisprudenţa Curţii. Servicii juridice Criteriile indicate sunt importanţa serviciului, timpul necesar pentru executare, complexitatea operaţiunii şi costul acesteia.

Servicii juridice

în acest sens, a se vedea: CJUE, C-88/095′: în consecinţă, trebuie să se răspundă la întrebarea adresată că articolul 5 alineatul (1) din A şasea directivă trebuie interpretat în sensul că activitatea de reprografie întruneşte caracteristicile unei „livrări de bunuri” în măsura în care se limitează la o simplă operaţiune de reproducere de documente pe suporturi, dreptul de a dispune de acestea fiind transferat de la reprograf la clientul care a comandat copiile după original. Servicii juridice Cu toate acestea, o astfel de activitate trebuie calificată ca fiind „prestare de servicii” în sensul articolului 6 alineatul (1) din A şasea directivă atunci când aceasta este însoţită de prestări de servicii complementare care pot avea, ţinând seama de importanţa pe care o au pentru destinatar, de timpul necesar pentru executarea lor, de tratamentul necesar pentru documentele originale şi de partea din costul total pe care o reprezintă aceste prestări de servicii, un caracter predominant în raport cu operaţiunea de livrare de bunuri, astfel încât acestea să constituie un scop în sine pentru destinatarul lor.

Servicii juridice

Utilizarea unui bun achiziţionat în cadrul activităţii economice, în scopuri necomerciale ori personale, constituie o prestare de servicii, de către persoana impozabilă către utilizatorul final.

Servicii juridice